Asterics Project


De rol van Uniresearch

Schrijven van het volledige voorstel in samen werking met de projectcoördinator en partners.

Website: www.asterics-project.eu (will be launched soon)

 

 

Projec Focus

Om aan de verwachtingen van de consument te voldoen moet de prestatie van volledig elektrische voertuigen (FEVs) worden verbeterd. Tevens moet het ontwikkelproces drastisch verkort worden, zodat innovaties sneller op de markt gebracht kunnen worden. Het ASTERICS project zal bijdragen aan een enorme sprong voorwaarts op het gebied van het modelleren en testen van tools die nodig zijn voor de ontwikkeling van toekomstige FEVs in Europa. ASTERICS zal het concurrentievermogen van de automobielsector in al zijn aspecten versterken: basiscomponenten, geïntegreerde componenten, sub-systemen en complete systemen, algoritmen, en OEM’s toepassingen.

Facts & Figures

  • Volledige naam: Ageing and efficiency Simulation & Testing under Real world conditions for Innovative electric vehicle Components and Systems
  • Acroniem: ASTERICS
  • Start datum: 1/10/2012
  • Eind datum: 30/09/2015
  • Funding EU: 2.7 M€
  • Totale budget: 4.3 M€