Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) & Research & Development Aftrek (RDA)

In 2014 heeft Uniresearch voor haar klanten voor bijna €3,8 miljoen aan S&O afdrachtvermindering (WBSO) toegekend gekregen. Dit bedrag mogen deze bedrijven in mindering brengen op de te betalen loonbelasting.
Ook is er dit jaar wederom succesvol RDA aangevraagd: alles bij elkaar mogen dezelfde klanten ruim €8 miljoen ten laste brengen van de winst bij de aangifte vennootschaps- (of inkomsten) belasting.
In aanvulling op het aanvragen van WBSO en RDA helpt Uniresearch haar klanten uiteraard ook bij vragen over administratie, bij het verplichte mededelen van gerealiseerde uren en kosten na afloop van het kalenderjaar en bij een controlebezoek van RVO.